Мэдээ

Мэргэжлийн итгэл үнэмшилтэй Амжилттай

  • Мэдээ
тухай_tit_ico

DWIN DGUS ухаалаг дэлгэц нь 3D хөдөлгөөнт дүрсийг хэрэгжүүлэх боломжтой

HMI-д 3D визуал эффектүүдийг өргөнөөр ашигласан.3D графикийн бодит дэлгэцийн эффект нь харааны мэдээллийг илүү шууд дамжуулж, хэрэглэгчдэд мэдээллийг тайлбарлах босгыг бууруулдаг.

Бидэнд итгэсэн

Хэрэглээ

Манай бүтээгдэхүүн
Манай бүтээгдэхүүн
Манай бүтээгдэхүүн
Манай бүтээгдэхүүн
Манай бүтээгдэхүүн
Манай бүтээгдэхүүн
Манай бүтээгдэхүүн
Манай бүтээгдэхүүн
Манай бүтээгдэхүүн
Манай бүтээгдэхүүн
дэмжих давхарга