Android LCD модуль

Хэмжээ

Харьцаа

LCD төрөл

TP төрөл

Платформ

Загвар

Үр дүнтэй дэлгэцийн хэмжээ (мм)

Шийдвэр

(H*V)

Гэрэлтүүлэг

(Nit)

Ажиллах хүчдэл(V)

Ажиллах гүйдэл (мА)

Ашиглалтын температур (℃)

RTC

Санах ой

Интерфэйс

Татаж авах

Дохио

Порт

7.0 16:9 IPS CG Android 8.1 DMG10600T070_34WTC 154.08×85.92 1024*600 300 6-36 360 мА@12 -20/+70 FC 8 Гбайт EMMC5.0 485*1+232*2+TTL*1 10P38P Мэдээллийн хуудас
7.0 16:10 IPS CG Android 8.1 DMG12800T070_34WTC 149.8×93.6 1280*800 300 6-36 360 мА@12 -20/+70 FC 8 Гбайт EMMC5.0 485*1+232*2+TTL*1 10P38P Мэдээллийн хуудас
10.4 4:3 IPS CG Android 8.1 DMG10768T104_34WTC 211.2x158.4 1024*768 250 7-36 490 мА@12 -20/+70 FC 8 Гбайт EMMC5.0 RS232*2+TTL*1+485*1 8P3.81+4P3.81 Мэдээллийн хуудас
12.1 4:3 IPS CG Android 8.1 DMG10768T121_34WTC 245.76x184.32 1024*768 350 12-36 1120 мА@12 -20/+70 FC 8 Гбайт EMMC5.0 RS232*2+TTL*1+485*1 10P38P Мэдээллийн хуудас
7.0 16:10 IPS CG Android 11 DMG12800C070_32WTC 94.20x150.72 800*1280 300 7-36 240 мА@12 -10/+50 FC 8 Гбайт EMMC5.0 RS232*2+485*1 10Pin_3.81 Мэдээллийн хуудас
10.1 16:9 IPS CG Android 11 DMG10600C101_32WTC 222.72*125.28 1024*600 200 6-36 430 мА@12 -10/+60 FC 8 Гбайт EMMC5.0 RS232*2+485*1 10Pin_3.81 Мэдээллийн хуудас
7.0 10:16 IPS CG Android 8.1 DMG12800C070_33WTC 150.72×94.20 800*1280 300 7-36 360 мА@12 -10/+50 *** 8 Гбайт EMMC5.0 RS232*2+TTL*1+485*1 10P38P Мэдээллийн хуудас
8.0 4:3 IPS CG Android 8.1 DMG10768T080_33WTC
162.1×121.5
1024*768 250 7-36 460 мА@12 -20/+70 FC 8 Гбайт EMMC5.0 RS232*2+TTL*1+485*1 10P38P Мэдээллийн хуудас
8.8 4:1 IPS CG Android 8.1 DMG19480T088_33WTC 218.88x54.72 1920*480 200 7-36 250 мА@12 -20/+70 FC 8 Гбайт EMMC5.0 LVDS*1+RS485*1 4P_2.0*2+ 5P_2.0 Мэдээллийн хуудас
10.1 16:9 IPS CG Android 8.1 DMG10600T101_33WTC 222.72×125.28 1024*600 300 6-36 420 мА@12 -20/+70 FC 8 Гбайт EMMC5.0 485*1+232*2+TTL*1 10P38P Мэдээллийн хуудас
10.1 16:10 IPS CG Android 8.1 DMG12800C101_33WTC 216.96×135.6 1280*800 300 6-36 465 мА@12 -10/+50 *** 8 Гбайт EMMC5.0 485*1+232*2+TTL*1 10P38P Мэдээллийн хуудас