Оршил

Жишээ нь ADP040T050S001A-г ав
Заавар AD Бүтээгдэхүүний дугаар AD=Тусгаарлах AC/DC DD=Тусгаарлах DC/DC
P Савлах A=Адаптер M=Давирхай дүүргэх модуль P=ПХБ модуль
040 Эрчим хүчний дугаар 010=1Вт 100=10Вт 350=35Вт
T Өргөдөл C = Арилжааны T = Үйлдвэрийн K = Эмнэлгийн S = Хатуу орчин
050 Гаралтын хүч 033=3.3В 055=5.0В 120=12В 240=24В 11А=110В
S Тусгай шошго. S=Стандарт Z=Захиалгат
001 Бүтээгдэхүүний серийн дугаар. 001-999, Ижил ангилалд хамаарах өөр бүтээгдэхүүн.
A Гол шинэчлэлтийн мэдээлэл. AZ, анхны масс үйлдвэрлэл нь А гэж тогтоогдсон.