COB бүтэц

Хэмжээ

Харьцаа

LCD төрөл

TP төрөл

Платформ

Загвар

Хэрэглээний зэрэг

Үр дүнтэй дэлгэцийн хэмжээ (мм)

Шийдвэр

(H*V)

Гэрэлтүүлэг

(Nit)

Ажиллах хүчдэл(V)

Ажиллах гүйдэл (мА)

Ашиглалтын температур (℃)

RTC

Санах ой

Интерфэйс

Татаж авах

Дохио

Порт

1.54

1:1

IPS

CG

DGUS II

DMG24240C015_03W

Арилжааны зэрэглэл

27.5x27.5

240*240

350

4.5-5.5

90мА@5V

-20/+70

***

128 сая

TTL*2

10P10F

Мэдээллийн хуудас 

2.0

4:3

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG32240C020_03W

Арилжааны зэрэглэл

40.8×30.6

320*240

300

4.5-5.5

130 мА@5 В

-20/+70

***

128 сая

TTL*2

10P10F

Мэдээллийн хуудас

2.1

1:1

IPS

CG

DGUS II

DMG48480C021_03W

Арилжааны зэрэглэл

D=53.3

480*480

350

4.5-5.5

130 мА@5 В

-10/+60

***

128 сая

TTL/RS232

10P10F

Мэдээллийн хуудас

2.4

4:3

TN

R4/CG

TA/DGUS II

DMG32240C024_03W

Арилжааны зэрэглэл

36.7×49.0

320*240

300

4.5-5.5

220 мА@5 В

-20/+70

***

128 сая

TTL*2

10P10F

Мэдээллийн хуудас

2.8

4:3

TN

R4/CG

TA/DGUS II

DMG32240C028_03W

Арилжааны зэрэглэл

58.3×44.2

320*240

300

4.5-5.5

120мА@5В

-20/+70

***

128 сая

TTL*2

10P10F

Мэдээллийн хуудас

3.0

16:9

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG64360T030_01W

Аж үйлдвэрийн зэрэг

65.3×36.7

640*360

300

4.5-5.5

210 мА@5 В

-20/+70

FC

128 сая

TTL/232*2

10P10F

Мэдээллийн хуудас

3.0

16:9

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG64360K030_01W

Эмнэлгийн зэрэг

66.1×37.5

640*360

300

4.5-5.5

200 мА@5 В

-20/+70

FC

128 сая

RS232/TTL

10P10F

Мэдээллийн хуудас

3.5

4:3

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG32240C035_03W

Арилжааны зэрэглэл

70.68 × 53.1

320*240

350

4.5-5.5

175 мА@5 В

-20/+70

***

128 сая

TTL*2

10P10F

Мэдээллийн хуудас

3.5

16:9

TN

R4/CG

TA/DGUS II

DMG48320C035_03W

Арилжааны зэрэглэл

73.4×49.0

480*320

250

4.5-5.5

130 мА@5 В

-20/+70

***

128 сая

TTL*2

10P10F

Мэдээллийн хуудас

3.5

4:3

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG64480T035_01W

Аж үйлдвэрийн зэрэг

70.1×52.6

640*480

300

4.5-5.5

360 мА@5 В

-20/+70

FC

128 сая

TTL/232*2

10P10F

Мэдээллийн хуудас

3.5

16:9

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG80480T035_01W

Аж үйлдвэрийн зэрэг

75.6×45.36

800*480

300

4.5-5.5

180 мА@5 В

-20/+70

FC

128 сая

TTL*2

10P10F

Мэдээллийн хуудас

3.5

4:3

IPS

R4/CG

DGUS II

DMG64480K035_03W

Эмнэлгийн зэрэг

70.08×52.56

640*480

200

6-36

260 мА@12 В

-20/+70

FC

128 сая

RS485/RS232

8P20P/2P20P

Мэдээллийн хуудас

3.5

16:9

IPS

R4/CG

DGUS II

DMG80480K035_03W

Эмнэлгийн зэрэг

44.76×75.00

800*480

300

4.5-5.5

190 мА@5 В

-20/+70

FC

128 сая

TTL*2

10P10F

Мэдээллийн хуудас

4.0

16:9

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG80480T040_01W

Аж үйлдвэрийн зэрэг

86.4×51.8

800*480

400

6-36

120 мА@12 В

-20/+70

FC

128 сая

TTL/232*2

8P20P

Мэдээллийн хуудас

4.0

1:1

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG48480C040_03W

Арилжааны зэрэглэл

71.9×70.2

480*480

300

4.5-5.5

200 мА@5 В

-20/+70

***

128 сая

TTL*2

10P10F

Мэдээллийн хуудас

4.0

1:1

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG48480T040_01W

Аж үйлдвэрийн зэрэг

71.9×70.2

480*480

300

6-36

140 мА@12 В

-20/+70

FC

128 сая

TTL/232*2

8P20P

Мэдээллийн хуудас

4.0

16:9

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG80480C040_03W

Арилжааны зэрэглэл

86.4×51.8

800*480

350

4.5-5.5

240 мА@5 В

-20/+70

***

128 сая

TTL*2

10P10F

Мэдээллийн хуудас

4.1

1:1

IPS

Incell

TA/DGUS II

DMG72720C041_03W

Арилжааны зэрэглэл

74.0×74.0

720*720

400

4.5-5.5

400мА@5V

-20/+70

***

128 сая

TTL*2

10P10F

Мэдээллийн хуудас 

4.3

16:9

TN

R4/CG

TA/DGUS II

DMG48270C043_03W

Арилжааны зэрэглэл

95.0×53.9

480*272

300

4.5-5.5

180 мА@5 В

-20/+70

***

128 сая

TTL*2

10P10F

Мэдээллийн хуудас

4.3

16:9

TN-ТВ

R4/CG

TA/DGUS II

DMG48270C043_04W

Арилжааны зэрэглэл

95.04 × 53.86

480*272

300

4.5-5.5

200 мА@5 В

-20/+70

***

128 сая

TTL/232*2

10P10F

Мэдээллийн хуудас

4.3

16:9

TN

R4/CG

TA/DGUS II

DMG48270C043_05W

Арилжааны зэрэглэл

95.04×53.86

480*272

300

4.5-5.5

200 мА@5 В

-20/+70

***

64 сая

TTL/232*2

10P10F

Мэдээллийн хуудас

4.3

16:9

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG80480C043_01W

Арилжааны зэрэглэл

93.6×56.2

800*480

300

4.5-5.5

180 мА@5 В

-20/+70

***

128 сая

TTL*2

10P10F

Мэдээллийн хуудас

4.3

16:9

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG80480C043_02W

Арилжааны зэрэглэл

93.6×56.2

800*480

300

4.5-5.5

180 мА@5 В

-20/+70

***

128 сая

TTL*2

10P10F

Мэдээллийн хуудас

4.3

16:9

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG80480T043_01W

Аж үйлдвэрийн зэрэг

93.6×56.16

480*800

300

6-36

120 мА@12 В

-20/+70

FC

128 сая

TTL/232*2

8P20P

Мэдээллийн хуудас

4.3

16:9

IPS

R4AV/CGAV

TA/DGUS II

DMG80480T043_09W

Аж үйлдвэрийн зэрэг

93.6×56.16

480*800

900

6-36

200 мА@12 В

-20/+70

FC

128 сая

TTL/232*2

8P20P

Мэдээллийн хуудас

4.3

16:9

IPS

R4/CG

DGUSII

DMG80480K043_03W

Эмнэлгийн зэрэг

94.00×56.56

800*480

300

6-36

130 мА@12 В

-20/+70

FC

128 сая

RS485/RS232

8P20P/2P20P

Мэдээллийн хуудас

5.0

16:9

TN

R4/CG

TA/DGUS II

DMG80480C050_03W

Арилжааны зэрэглэл

108.0×64.8

800*480

300

4.5-5.5

240 мА@5 В

-20/+70

***

128 сая

TTL/232*2

10P10F

Мэдээллийн хуудас

5.0

16:9

IPS

CG

TA/DGUS II

DMG80480C050_04W

Арилжааны зэрэглэл

108.0×64.8

800*480

300

4.5-5.5

300 мА@5 В

-20/+70

***

128 сая

TTL/232*2

10P10F

Мэдээллийн хуудас 

5.0

16:9

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG80480T050_02W

Аж үйлдвэрийн зэрэг

108.0×64.8

800*480

300

6-36

190 мА@12 В

-20/+70

FC

128 сая

TTL/232*2

8P20P

Мэдээллийн хуудас

5.0

16:9

IPS

R4AV/CGAV

TA/DGUS II

DMG80480T050_09W

Аж үйлдвэрийн зэрэг

108.0×64.8

800*480

900

6-36

210 мА@12 В

-20/+70

FC

128 сая

TTL/232*2

8P20P

Мэдээллийн хуудас

5.0

16:9

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG85480C050_03W

Арилжааны зэрэглэл

109.7×61.6

854*480

300

4.5-5.5

260 мА@5 В

-20/+70

***

128 сая

TTL*2

10P10F

Мэдээллийн хуудас

5.0

16:9

IPS

Incell

TA/DGUS II

DMG12720T050_01W

Аж үйлдвэрийн зэрэг

110.4×62.1

1280*720

300

6-36

170 мА@12 В

-20/+70

FC

128 сая

TTL/232*2

8P20P

Мэдээллийн хуудас

5.0

16:9

IPS

Incell

TA/DGUS II

DMG12720C050_03W

Арилжааны зэрэглэл

110.4×62.1

1280*720

250

4.5-5.5

400мА@5V

-20/+70

***

128 сая

TTL*2

10P10F

Мэдээллийн хуудас

5.0

16:9

IPS

R4/CG

DGUSII

DMG80480K050_03W

Эмнэлгийн зэрэг

108.6×65.4

800*480

400

6-36

180 мА@12 В

-20/+70

FC

128 сая

RS485/RS232

8P20P/2P20P

Мэдээллийн хуудас

5.0

16:9

IPS

R4/CG

DGUSII

DMG85480K050_03W

Эмнэлгийн зэрэг

61.6×109.7

850*480

450

6-36

180 мА@12 В

-20/+70

FC

128 сая

RS485/RS232

8P20P/2P20P

Мэдээллийн хуудас

6.8

24:9

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG12480C068_03W

Арилжааны зэрэглэл

160.6×60.2

1280*480

300

7-36

400мА@5V

-20/+70

***

256 сая

TTL/232*1

8P20P

Мэдээллийн хуудас

7.0

16:9

TN

R4

TA/DGUS II

DMG80480L070_01WTR

Энгийн хэрэглээний зэрэг

154.1×85.9

800*480

200

6-15

200 мА@12 В

-20/+60

***

128 сая

TTL/232*1

8P20P

Мэдээллийн хуудас

7.0

16:9

TN

R4/CG

TA/DGUS II

DMG80480C070_03W

Арилжааны зэрэглэл

154.1×85.9

800*480

300

4.5-5.5

500 мА@5 В

-20/+70

***

128 сая

TTL/232*2

10P10F

Мэдээллийн хуудас

7.0

16:9

IPS

R4

TA/DGUS II

DMG80480S070-03W

Хүчтэй орчинд хэрэглэх

152.4×91.4

800*480

1000

7-36

430 мА@12 В

-40/+85

FC

256 сая

232*2+485*1+CAN*1

10P38P

Мэдээллийн хуудас

7.0

16:9

TN-ТВ

R4/CG

TA/DGUS II

DMG80480C070_04W

Арилжааны зэрэглэл

154.1×85.9

800*480

200

4.5-5.5

500 мА@5 В

-20/+70

***

128 сая

TTL/232*2

10P10F

Мэдээллийн хуудас

7.0

16:9

TN

R4/CG

TA/DGUS II

DMG80480T070_05W

Аж үйлдвэрийн зэрэг

154.08×85.92

800*480

300

6-36

220 мА@12 В

-20/+70

FC

128 сая

TTL/232*2

8P20P

Мэдээллийн хуудас

7.0

16:9

TN

R4AV/CGAV

TA/DGUS II

DMG80480T070_09W

Аж үйлдвэрийн зэрэг

154.08×85.92

800*480

900

6-36

250 мА@12 В

-20/+70

FC

128 сая

TTL/232*2

8P20P

Мэдээллийн хуудас

7.0

16:9

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG10600C070_03W

Арилжааны зэрэглэл

154.2×85.9

1024*600

300

4.5-5.5

500 мА@5 В

-20/+70

***

128 сая

TTL/232*2

10P10F

Мэдээллийн хуудас

7.0

16:9

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG10600T070_01W

Аж үйлдвэрийн зэрэг

154.21×85.92

1024*600

300

6-36

270 мА@12 В

-20/+70

FC

128 сая

TTL/232*2

8P20P

Мэдээллийн хуудас

7.0

16:9

IPS

R4AV/CGAV

TA/DGUS II

DMG10600T070_09W

Аж үйлдвэрийн зэрэг

154.21×85.92

1024*600

700

6-36

310 мА@12 В

-20/+70

FC

128 сая

TTL/232*2

8P20P

Мэдээллийн хуудас

7.0

16:9

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG12800T070_01W

Аж үйлдвэрийн зэрэг

149.76×93.60

1280*800

300

6-36

300 мА@12 В

-20/+70

FC

128 сая

TTL/232*2

8P20P

Мэдээллийн хуудас

7.0

16:9

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG12800C070_03W

Арилжааны зэрэглэл

150.72×94.2

1280*800

300

6-36

210@12V

-20/+70

BT

128 сая

TTL/232*2

8P20P

Мэдээллийн хуудас

7.0

16:9

TN-ТВ

R4

TA/DGUS II

DMG80480Y070_01N

Гоо сайхны зэрэглэл

153.8 × 85.6

800*480

200

7-15

150мА@12

-20/+70

***

128 сая

TTL/232*1

8P20P

Мэдээллийн хуудас

7.0

16:9

TN-ТВ

R4

TA/DGUS II

DMG80480Y070_02N

Гоо сайхны зэрэглэл

154 .0×86.0

800*480

200

7-15

230 мА@12

-20/+70

***

128 сая

TTL/232*1

8P20P

Мэдээллийн хуудас

7.0

16:9

TN

R4/CG

DGUSII

DMG80480K070_03W

Эмнэлгийн зэрэг

154.08×85.92

800*480

300

6-36

240 мА@12 В

-20/+70

FC

128 сая

RS485/RS232

8P20P/2P20P

Мэдээллийн хуудас

7.0

16:9

IPS

R4/CG

DGUSII

DMG10600K070_03W

Эмнэлгийн зэрэг

154.08×85.92

1024*600

300

6-36

280 мА@12 В

-20/+70

FC

128 сая

RS485/RS232

8P20P/2P20P

Мэдээллийн хуудас

7.0

16:9

IPS

R4/CG

DGUSII

DMG12800K070_03W

Эмнэлгийн зэрэг

149.76×93.60

1280*800

400

6-36

330 мА@12 В

-20/+70

FC

128 сая

RS485/RS232

8P20P/2P20P

Мэдээллийн хуудас

8.0

4:3

TN

R4

TA/DGUS II

DMG80600L080_01WTR

Хэрэглэгчийн зэрэг

162.0×121.5

800*600

250

6-15

220 мА@12 В

-20/+60

***

128 сая

TTL/232*1

8P20P

Мэдээллийн хуудас

8.0

4:3

TN

R4/CG

TA/DGUS II

DMG80600C080_03W

Арилжааны зэрэглэл

162.0×121.5

800*600

300

4.5-5.5

600мА@5V

-20/+70

***

128 сая

TTL/232*2

10P10F

Мэдээллийн хуудас

8.0

4:3

TN

R4/CG

TA/DGUS II

DMG80600T080_02W

Аж үйлдвэрийн зэрэг

162.00×121.50

800*600

400

6-36

270 мА@12 В

-20/+70

FC

128 сая

TTL/232*2

8P20P

Мэдээллийн хуудас

8.0

4:3

TN

R4AV/CGAV

TA/DGUS II

DMG80600T080_09W

Аж үйлдвэрийн зэрэг

162.00×121.50

800*600

900

6-36

470 мА@12 В

-20/+70

FC

128 сая

TTL/232*2

8P20P

Мэдээллийн хуудас

8.0

4:3

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG10768T080_01W

Аж үйлдвэрийн зэрэг

162.0×121.5

1024*768

300

6-36

220 мА@12 В

-20/+70

FC

128 сая

TTL/232*2

8P20P

Мэдээллийн хуудас

8.0

4:3

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG10768C080_03W

Арилжааны зэрэглэл

162.0×121.5

1024*768

250

4.5-5.5

600мА@5V

-20/+70

***

128 сая

TTL*2

10P10F

Мэдээллийн хуудас

8.0

16:9

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG12800T080_01W

Аж үйлдвэрийн зэрэг

172.22×107.64

1280*800

250

6-36

210 мА@12 В

-20/+70

FC

128 сая

TTL/232*2

8P20P

Мэдээллийн хуудас

8.0

16:9

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG12800C080_03W

Арилжааны зэрэглэл

172.22×107.04

1280*800

250

6-15

170 мА@12 В

-20/+70

FC

128 сая

TTL/232*2

8P20P

Мэдээллийн хуудас

8.0

4:3

TN-ТВ

R4

TA/DGUS II

DMG80600Y080_01NR

Гоо сайхны зэрэглэл

162.0×121.5

800*600

200

7-15

220 мА@12 В

-20/+70

***

128 сая

TTL/232*1

8P20P

Мэдээллийн хуудас

8.0

4:3

TN-ТВ

R4

TA

DMG80600Y080_02NR

Гоо сайхны зэрэглэл

162.0 × 121.5

800*600

200

7-15

220 мА@12 В

-20/+70

***

128 сая

TTL/232*1

8P20P

Мэдээллийн хуудас

8.0

4:3

TN

R4/CG

DGUSII

DMG80600K080_03W

Эмнэлгийн зэрэг

162.00×121.50

800*600

400

6-36

320 мА@12 В

-20/+70

FC

128 сая

RS485/RS232

8P20P/2P20P

Мэдээллийн хуудас

8.0

4:3

IPS

R4/CG

DGUSII

DMG10768K080_03W

Эмнэлгийн зэрэг

162.00×121.50

1024*768

700

6-36

200 мА@12 В

-20/+70

FC

128 сая

RS485/RS232

8P20P/2P20P

Мэдээллийн хуудас

8.0

16:9

IPS

R4/CG

DGUSII

DMG12800K080_03W

Эмнэлгийн зэрэг

172.22×107.04

1280*800

200

6-36

220 мА@12 В

-20/+70

FC

128 сая

RS485/RS232

8P20P/2P20P

Мэдээллийн хуудас

8.8

4:1

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG19480T088_01W

Аж үйлдвэрийн зэрэг

218.9×54.7

1920*480

300

6-36

170 мА@12 В

-20/+70

FC

128 сая

TTL/232*2

8P20P

Мэдээллийн хуудас

8.8

4:1

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG19480C088_03W

Арилжааны зэрэглэл

218.9×54.7

1920*480

300

6-15

600мА@5V

-20/+70

***

256 сая

TTL/232*1

8P20P

Мэдээллийн хуудас

9.7

4:3

TN

R4/CG

TA/DGUS II

DMG10768T097_01W

Аж үйлдвэрийн зэрэг

196.61×147.46

1024*768

300

6-36

290 мА@12 В

-20/+70

FC

128 сая

TTL/232*2

8P20P

Мэдээллийн хуудас

9.7

4:3

EWTN

R4/CG

TA/DGUS II

DMG10768C097_03W

Арилжааны зэрэглэл

196.6×147.5

1024*768

300

6-15

350 мА@12 В

-20/+60

***

128 сая

TTL/232*1

8P20P

Мэдээллийн хуудас

9.7

4:3

TN

R4/CG

DGUSII

DMG10768K097_03W

Эмнэлгийн зэрэг

196.61×147.46

1024*768

300

6-36

430 мА@12 В

-20/+70

FC

128 сая

RS485/RS232

8P20P/2P20P

Мэдээллийн хуудас

10.1

16:9

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG10600T101_01W

Аж үйлдвэрийн зэрэг

222.72×125.28

1024*600

300

6-36

260 мА@12 В

-20/+70

FC

128 сая

TTL/232*2

8P20P

Мэдээллийн хуудас

10.1

16:9

IPS

R4AV/CGAV

TA/DGUS II

DMG10600T101_09W

Аж үйлдвэрийн зэрэг

222.72×125.28

1024*600

650

6-36

460 мА@12 В

-20/+70

FC

128 сая

TTL/232*2

8P20P

Мэдээллийн хуудас

10.1

16:9

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG10600C101_03W

Арилжааны зэрэглэл

222.7×125.3

1024*600

250

6-15

250 мА@12 В

-20/+70

***

128 сая

TTL/232*1

8P20P

Мэдээллийн хуудас

10.1

16:9

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG12800L101_01W

Энгийн хэрэглээний зэрэг

217.0×135.6

1280*800

300

6-15

300 мА@12 В

-20/+60

***

128 сая

TTL/232*1

8P20P

Мэдээллийн хуудас

10.1

16:9

TN-ТВ

R4/CG

TA/DGUS II

DMG10600Y101_01N

Гоо сайхны зэрэглэл

222.7 × 125.3

1024*600

300

4.5-5.5

550MA@5

-20/+70

***

128 сая

TTL/232*1

8P20P

Мэдээллийн хуудас

10.1

16:9

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG12800T101_01W

Аж үйлдвэрийн зэрэг

216.96×135.60

1280*800

350

6-36

460 мА@12 В

-20/+70

FC

128 сая

TTL/232*2

8P20P

Мэдээллийн хуудас

10.1

16:9

IPS

R4/CG

DGUSII

DMG10600K101_03W

Эмнэлгийн зэрэг

222.72×125.28

1024*600

300

6-36

340 мА@12 В

-20/+70

FC

128 сая

RS485/RS232

8P20P/2P20P

Мэдээллийн хуудас

10.1

16:9

IPS

R4/CG

DGUSII

DMG12800K101_03W

Эмнэлгийн зэрэг

216.96×135.60

1280*800

400

6-36

510 мА@12 В

-20/+70

FC

128 сая

RS485/RS232

8P20P/2P20P

Мэдээллийн хуудас

10.4

4:3

TN

R4/CG

TA/DGUS II

DMG80600T104_01W

Аж үйлдвэрийн зэрэг

210.2×158.4

800*600

350

6-36

390 мА@12 В

-20/+70

FC

128 сая

TTL/232*2

8P20P

Мэдээллийн хуудас

10.4

4:3

TN

R4/CG

TA/DGUS II

DMG80600C104_03W

Арилжааны зэрэглэл

211.2×158.4

800*600

350

6-15

350 мА@12 В

-20/+70

***

128 сая

TTL/232*1

8P20P

Мэдээллийн хуудас

10.4

4:3

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG10768T104_01W

Аж үйлдвэрийн зэрэг

211.2×158.4

1024*768

300

6-36

510 мА@12 В

-20/+70

FC

128 сая

TTL/232*2

8P20P

Мэдээллийн хуудас

10.4

4:3

IPS

R4AV/CGAV

TA/DGUS II

DMG10768T104_09W

Аж үйлдвэрийн зэрэг

211.2×158.4

1024*768

900

6-36

880 мА@12 В

-20/+70

FC

128 сая

TTL/232*2

8P20P

Мэдээллийн хуудас

10.4

4:3

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG10768C104_03W

Арилжааны зэрэглэл

211.2×158.4

1024*768

300

7-36

500 мА@12 В

-20/+70

***

256 сая

TTL/232*1

8P20P

Мэдээллийн хуудас

10.4

20:9

IPS

R4/CG

AIoT_TA

DMG16720C104_03W

Арилжааны зэрэглэл

239.6×107.6

1600*720

350

6-36

290 мА@12 В

-20/+70

FC

4G

TTL/232*2

8P20P

Мэдээллийн хуудас

10.4

4:3

IPS

R4/CG

DGUSII

DMG10768K104_03W

Эмнэлгийн зэрэг

211.20×158.40

1024*768

300

6-36

460 мА@12 В

-20/+70

FC

128 сая

RS485/RS232

8P20P/2P20P

Мэдээллийн хуудас

11.6

16:9

IPS

R4/CG

DGUS II

DMG19108C116_02W

Арилжааны зэрэглэл

257.32 × 145.18

1920*1080

250

12-36

430 мА@12 В

-10/+60

FC

256 сая

TTL/232*1

8P20P

Мэдээллийн хуудас

11.6

16:9

IPS

R4/CG

AIoT_TA

DMG19108C116_03W

Арилжааны зэрэглэл

256.3×144.2

1920*1080

200

12-36

700 мА@12 В

-10/+60

***

4G

TTL/232*1

8P20P

Мэдээллийн хуудас

11.6

16:9

IPS

GFF

DGUS II

DMG19108C116_05WTC

Арилжааны зэрэглэл

257.31x145.18

1920*1080

200

12-36

390 мА@12 В

-10/+60

FC

256 сая

TTL/232*1

8P20P

Мэдээллийн хуудас

12.1

4:3

TN

R4/CG

TA/DGUS II

DMG80600T121_01W

Аж үйлдвэрийн зэрэг

246.00×184.50

800*600

400

6-36

690 мА@12 В

-20/+70

FC

128 сая

TTL/232*2

8P20P

Мэдээллийн хуудас

12.1

4:3

EWTN

R4/CG

TA/DGUS II

DMG80600C121_03W

Арилжааны зэрэглэл

246.0×184.5

800*600

300

12-36

700 мА@12 В

-20/+70

***

128 сая

TTL/232*1

8P20P

Мэдээллийн хуудас

12.1

4:3

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG10768T121_01W

Аж үйлдвэрийн зэрэг

245.76×184.32

1024*768

450

6-36

1100 мА@12 В

-20/+70

FC

128 сая

TTL/232*2

8P20P

Мэдээллийн хуудас

12.1

16:9

EWTN

CG

TA/DGUS II

DMG12800C121_02W

Арилжааны зэрэглэл

261.1×163.2

1280*800

400

12-36

1320 мА@12 В

-20/+70

***

128 сая

TTL/232*1

8P20P

Мэдээллийн хуудас

12.1

4:3

TN

R4/CG

TA/DGUS II

DMG80600Y121_01N

Гоо сайхны зэрэглэл

246.0 × 184.5

800*600

190

7-30

450 мА@12 В

-20/+70

***

128 сая

TTL/232*1

8P20P

Мэдээллийн хуудас

12.1

16:9

TN

CG

DGUS II

DMG12800Y121_01NC

Гоо сайхны зэрэглэл

260.12x160.20

1280*800

150

10-36

390 мА@12 В

-0/+50

***

128 сая

TTL/RS232

8P20P

Мэдээллийн хуудас

12.1

16:9

IPS

R4/CG

DGUSII

DMG12800K121_03W

Эмнэлгийн зэрэг

261.1×163.2

1280*800

650

10-36

940 мА@12 В

-20/+70

FC

128 сая

RS485/RS232

8P20P/2P20P

Мэдээллийн хуудас

12.1

4:3

IPS

R4/CG

DGUSII

DMG10768K121_03W

Эмнэлгийн зэрэг

246.00×184.50

1024*768

500

6-36

1170 мА@12 В

-20/+70

FC

128 сая

RS485/RS232

8P20P/2P20P

Мэдээллийн хуудас

13.3

16:9

IPS

CG

AIoT_TA

DMG19108K133_01WTC

Эмнэлгийн зэрэг

293.76×165.24

1920*1080

150

9-36

570 мА@12 В

-20/+70

FC

4G

RS232

8P20P

Мэдээллийн хуудас

14.0

16:9

IPS

CG

AIoT_TA

DMG19108C140_03W

Арилжааны зэрэглэл

308.71x173.39

1920*1080

150

6-36

370 мА@12 В

0/+50

BT

256 сая

TTL/232*1

8P20P

Мэдээллийн хуудас

14.0

16:9

IPS

GFF

DGUS II

DMG19108C140_05WTC

Арилжааны зэрэглэл

308.71x173.39

1920*1080

200

12-36

450 мА@12 В

-10/+60

FC

256 сая

TTL/232*1

8P20P

Мэдээллийн хуудас

15.0

4:3

IPS

R4/CG

TA/DGUS II

DMG10768T150_01W

Аж үйлдвэрийн зэрэг

304.13×228.10

1024*768

350

6-36

730 мА@12 В

-20/+70

FC

128 сая

TTL/232*2

8P20P

Мэдээллийн хуудас

15.0

4:3

EWTN

R4/CG

TA/DGUS II

DMG10768C150_03W

Арилжааны зэрэглэл

304.1×228.1

1024*768

300

12-36

1000мА@12В

-20/+70

***

256 сая

TTL/232*1

8P20P

Мэдээллийн хуудас

15.0

4:3

TN

R4/CG

TA/DGUS II

DMG10768Y150_01N

Гоо сайхны зэрэглэл

304.13 × 228.1

1024*768

165

7-36

1030 мА@12

-20/+70

***

256 сая

TTL/232*1

8P20P

Мэдээллийн хуудас

15.6

16:9

IPS

R4/CG

DGUS II

DMG19108C156_02W

Арилжааны зэрэглэл

343.16 × 192.60

1920*1080

250

12-36

520 мА@12 В

-10/+60

FC

256 сая

TTL/232*1

8P20P

Мэдээллийн хуудас

15.6

16:9

EWTN

CG

TA/DGUS II

DMG13768C156_03W

Арилжааны зэрэглэл

344.2×193.5

1364*768

200

12-36

700 мА@12 В

-10/+60

***

256 сая

TTL/232*1

8P20P

Мэдээллийн хуудас

15.6

16:9

IPS

R4/CG

AIoT_TA

DMG19108C156_03W

Арилжааны зэрэглэл

344.2×193.6

1920*1080

250

12-36

2000 мА@12 В

-10/+60

***

4G

TTL/232*1

8P20P

Мэдээллийн хуудас

15.6

16:9

IPS

GFF

DGUS II

DMG19108C156_05WTC

Арилжааны зэрэглэл

343.16x192.6

1920*1080

250

10-36

580 мА@12 В

-10/+60

FC

256 сая

TTL/RS232

8P20P

Мэдээллийн хуудас

17.3

16:9

IPS

CG

AIoT_TA

DMG19108C173_03W

Арилжааны зэрэглэл

382.89x215.81

1920*1080

200

9-36

710 мА@12 В

0/+50

BT

256 сая

TTL/232

8P20P

Мэдээллийн хуудас

17.3

16:9

IPS

GFF

DGUS II

DMG19108C173_05WTC

Арилжааны зэрэглэл

382.89x215.81

1920*1080

200

10-36

720 мА@12 В

0/+50

FC

256 сая

TTL/232*1

8P20P

Мэдээллийн хуудас

18.5

16:9

EWTN

CG

TA/DGUS II

DMG13768C185_03W

Арилжааны зэрэглэл

409.8×230.4

1364*768

250

12-36

800 мА@12 В

-20/+60

***

256 сая

TTL/232*1

8P20P

Мэдээллийн хуудас

18.5

16:9

IPS

GFF

DGUS II

DMG19108C185_05WTC

Арилжааны зэрэглэл

408.96x230.04

1920*1080

200

15-36

720 мА@24 В

0/+50

FC

256 сая

TTL/232*1

8P20P

Мэдээллийн хуудас

21.5

16:9

IPS

CG

DGUS II

DMG19108C215_02W

Арилжааны зэрэглэл

476.06×267.88

1920*1080

200

12-36

1000мА@12В

-20/+60

BT

256 сая

TTL/232*1

8P20P

Мэдээллийн хуудас 

21.5

16:9

IPS

R5/CFF

AIoT_TA

DMG19108C215_03W

Арилжааны зэрэглэл

476.6×268.1

1920*1080

200

12-36

2130 мА@12 В

-10/+60

***

4G

TTL/232*1

8P20P

Мэдээллийн хуудас

21.5

16:9

IPS

GFF

DGUS II

DMG19108C215_05W

Арилжааны зэрэглэл

476.64x268.11

1920*1080

200

15-36

850 мА@12 В

0/+50

FC

256 сая

TTL/232*1

8P20P

Мэдээллийн хуудас