T5L үнэлгээний зөвлөл

Хэмжээ

Харьцаа

LCD төрөл

TP төрөл

Платформ

Загвар

Үр дүнтэй дэлгэцийн хэмжээ (мм)

Шийдвэр

(H*V)

Гэрэлтүүлэг

(Nit)

Ажиллах хүчдэл(V)

Ажиллах гүйдэл (мА)

Ашиглалтын температур (℃)

Санах ой

Интерфэйс

Мэдрэгчийн төрөл

ASIC

Тайлбар

Татаж авах

Хэрэглэгчийн интерфэйс

Мэдрэгчийн төрөл

2.8

4:3

TN

CG

TA/DGUS II

EKT028

57.6×43.2

240*320

300

6-36

75 мА@12

-20/+70

128 сая

50PIN FCC,CAN, UART,AD, IO гэх мэт.

50P0.5FPC

CTP

T5L0

UART1 (TTL) холболтын USB интерфейс;
Нэмэлт 2 16MB NOR FLASH-д зориулсан FLASH интерфейс;
Матриц гартай холбогдох 8Pin_2.54мм блок терминал;
20 IO, 3 UART, 1 CAN, 7 AD, 2 PWM-д хүргэдэг 2.54 мм-ийн адаптерийн самбар

Мэдээллийн хуудас

3.5

4:3

IPS

CG

TA/DGUS II

EKT035A

70.08×52.56

320*240

270

6-36

90мА@12

-20/+70

128 сая

50PIN FCC, CAN, UART, AD, IO гэх мэт.

50P0.5FPC

CTP

T5L0

UART1 (TTL) холболтын USB интерфейс;
20 IO, 3 UART, 1 CAN, 7 AD, 2 PWM-д хүргэдэг 2.54 мм-ийн адаптерийн самбар

Мэдээллийн хуудас

3.5

16:9

IPS

CG

TA/DGUS II

EKT035B

49.0×73.4

480*320

250

6-36

90мА@12

-20/+70

128 сая

50PIN FCC, CAN, UART, AD, IO гэх мэт.

50P0.5FPC

CTP

T5L0

UART1 (TTL) холболтын USB интерфейс;
Нэмэлт 3 16MB NOR FLASH-д зориулсан FLASH интерфейс;
20 IO, 3 UART, 1 CAN, 7 AD, 2 PWM-д хүргэдэг 2.54 мм-ийн адаптерийн самбар

Мэдээллийн хуудас

4.0

1:1

IPS

CG

TA/DGUS II

EKT040A

71.86×70.18

480*480

250

6-36

125 мА@12

-20/+70

128 сая

50PIN FCC, CAN, UART, AD, IO гэх мэт.

50P0.5FPC

CTP

T5L0

UART1 (TTL) холболтын USB интерфейс;
20 IO, 3 UART, 1 CAN, 7 AD, 2 PWM-д хүргэдэг 2.54 мм-ийн адаптерийн самбар

Мэдээллийн хуудас

4.0

16:9

IPS

CG

TA/DGUS II

EKT040B

86.00×51.44

800*480

250

6-36

125 мА@12

-20/+70

128 сая

50PIN FCC, CAN, UART, AD, IO гэх мэт.

50P0.5FPC

CTP

T5L0

UART1 (TTL) холболтын USB интерфейс;
20 IO, 3 UART, 1 CAN, 7 AD, 2 PWM-д хүргэдэг 2.54 мм-ийн адаптерийн самбар

Мэдээллийн хуудас

4.1

1:1

IPS

Incell

TA/DGUS II

EKT041

74.0×74.0

720*720

300

6-36

175 мА@12

-20/+70

128 сая

50PIN FCC, CAN, UART, AD, IO гэх мэт.

50P0.5FPC

CTP

T5L1

UART1 (TTL) холболтын USB интерфейс;
Flash нь 64 Мбайт NOR FLASH эсвэл 48 Мбайт NOR FLASH + 512 Mbyte NANDFLASH хүртэл өргөтгөх боломжтой.NAND FLASH нь FLASH 4-д гагнах ёстой;20 IO, 3 UART, 1 CAN, 7 AD, 2 PWM-д хүргэдэг 2;54 мм адаптерийн самбар

Мэдээллийн хуудас

4.3

16:9

TN

CG

TA/DGUS II

EKT043

96.54×55.36

480*272

300

4.5-5.5

210 мА@5

-20/+70

128 сая

TTL

USB

CTP

T5L1

UART1 (TTL) холболтын USB интерфейс;
20 IO, 3 UART, 1 CAN, 7 AD, 2 PWM-д хүргэдэг 2.54 мм-ийн адаптерийн самбар

  Мэдээллийн хуудас

4.3

16:9

IPS

CG

TA/DGUS II

EKT043B

94.00×66.56

800*480

300

4.5-5.5

180мА@12

-20/+70

128 сая

TTL

USB

CTP

T5L0

UART1 (TTL) холболтын USB интерфейс;WIFI модуль ба офлайн дуут модуль;
20 IO, 3 UART, 1 CAN, 7 AD, 2 PWM-д хүргэдэг 2.54 мм-ийн адаптерийн самбар

Мэдээллийн хуудас

4.3

16:9

TN

CG

TA/DGUS II

EKT043C

95.04×53.86

480*272

250

6-36

100мА@12

-20/+70

128 сая

50PIN FCC, CAN, UART, AD, IO гэх мэт.

50P0.5FPC

CTP

T5L0

UART1 (TTL) холболтын USB интерфейс;
20 IO, 3 UART, 1 CAN, 7 AD, 2 PWM-д хүргэдэг 2.54 мм-ийн адаптерийн самбар

Мэдээллийн хуудас

4.3

16:9

IPS

CG

TA/DGUS II

EKT043D

94.00×56.56

480*800

250

6-36

120мА@12

-20/+70

128 сая

50PIN FCC, CAN, UART, AD, IO гэх мэт.

50P0.5FPC

CTP

T5L0

UART1 (TTL) холболтын USB интерфейс;
Нэмэлт 2 16MB NOR FLASH-д зориулсан FLASH интерфейс;
20 IO, 3 UART, 1 CAN, 7 AD, 2 PWM-д хүргэдэг 2.54 мм-ийн адаптерийн самбар

Мэдээллийн хуудас

4.3

16:9

IPS

CG

TA/DGUS II

EKT043E

96.54×53.36

800*480

250

6-36

155 мА@12

-20/+70

128 сая

50PIN FCC, CAN, UART, AD, IO гэх мэт.

50P0.5FPC

CTP

T5L0

UART1 (TTL) холболтын USB интерфейс;
20 IO, 3 UART, 1 CAN, 7 AD, 2 PWM-д хүргэдэг 2.54 мм-ийн адаптерийн самбар

  Мэдээллийн хуудас

5.0

16:9

TN

CG

TA/DGUS II

EKT050A

108.00×64.80

800*480

250

6-36

150мА@12

-20/+70

128 сая

50PIN FCC, CAN, UART, AD, IO гэх мэт.

50P0.5FPC

CTP

T5L0

UART1 (TTL) холболтын USB интерфейс;
Нэмэлт 3 16MB NOR FLASH-д зориулсан FLASH интерфейс;
20 IO, 3 UART, 1 CAN, 7 AD, 2 PWM-д хүргэдэг 2.54 мм-ийн адаптерийн самбар

Мэдээллийн хуудас

5.0

16:9

IPS

CG

TA/DGUS II

EKT050B

62.0×109.7

480×854

250

6-36

110мА@12

-20/+70

128 сая

50PIN FCC, CAN, UART, AD, IO гэх мэт.

50P0.5FPC

CTP

T5L0

UART1 (TTL) холболтын USB интерфейс;
Нэмэлт 2 16MB NOR FLASH-д зориулсан FLASH интерфейс;
20 IO, 3 UART, 1 CAN, 7 AD, 2 PWM-д хүргэдэг 2.54 мм-ийн адаптерийн самбар

Мэдээллийн хуудас

5.0

16:9

IPS

Incell

TA/DGUS II

EKT050C

110.4×62.1

1280*720

250

6-36

150мА@12

-20/+70

256 сая

50PIN FCC引、CAN、UART、AD、IO等

50P0.5FPC

CTP

T5L2

UART1 (TTL) холболтын USB интерфейс;
Flash нь 64 Мбайт NOR FLASH эсвэл 48 Мбайт NOR FLASH + 512 Mbyte NANDFLASH хүртэл өргөтгөх боломжтой.NAND FLASH нь FLASH 4-д гагнах ёстой;20 IO, 3 UART, 1 CAN, 7 AD, 2 PWM-д хүргэдэг 2;54 мм адаптерийн самбар

  Мэдээллийн хуудас

5.7

4:3

TN

CG

TA/DGUS II

EKT057

115.20×86.40

640*480

330

6-36

310 мА@12

-20/+70

128 сая

51PIN FCC, CAN, UART, AD, IO гэх мэт.

50P0.5FPC

CTP

T5L0

UART1 (TTL) холболтын USB интерфейс;
Flash нь 64 Мбайт NOR FLASH эсвэл 48 Мбайт NOR FLASH + 512 Mbyte NANDFLASH хүртэл өргөтгөх боломжтой.NAND FLASH нь FLASH 4-д гагнах ёстой;20 IO, 3 UART, 1 CAN, 7 AD, 2 PWM-д хүргэдэг 2;54 мм адаптерийн самбар

Мэдээллийн хуудас

6.5

4:3

TN

CG

TA/DGUS II

EKT065

132.48×99.36

640*480

450

6-36

300мА@12

-20/+70

128 сая

52PIN FCC, CAN, UART, AD, IO гэх мэт.

50P0.5FPC

CTP

T5L0

UART1 (TTL) холболтын USB интерфейс;
Flash нь 64 Мбайт NOR FLASH эсвэл 48 Мбайт NOR FLASH + 512 Mbyte NANDFLASH хүртэл өргөтгөх боломжтой.NAND FLASH нь FLASH 4-д гагнах ёстой;20 IO, 3 UART, 1 CAN, 7 AD, 2 PWM-д хүргэдэг 2;54 мм адаптерийн самбар

  Мэдээллийн хуудас

6.8

24:9

IPS

CG

TA/DGUS II

EKT068

159.59×59.22

1280*480

250

6-36

190мА@12

-20/+70

256 сая

53PIN FCC, CAN, UART, AD, IO гэх мэт.

50P0.5FPC

CTP

T5L2

UART1 (TTL) холболтын USB интерфейс;
Flash нь 64 Мбайт NOR FLASH эсвэл 48 Мбайт NOR FLASH + 512 Mbyte NANDFLASH хүртэл өргөтгөх боломжтой.NAND FLASH нь FLASH 4-д гагнах ёстой;20 IO, 3 UART, 1 CAN, 7 AD, 2 PWM-д хүргэдэг 2;54 мм адаптерийн самбар

Мэдээллийн хуудас

7.0

16:9

TN

CG

TA/DGUS II

EKT070A

154.21×85.92

800*480

250

6-36

210 мА@12

-20/+70

128 сая

54PIN FCC, CAN, UART, AD, IO гэх мэт.

50P0.5FPC

CTP

T5L0

UART1 (TTL) холболтын USB интерфейс;
Нэмэлт 3 16MB NOR FLASH-д зориулсан FLASH интерфейс;
20 IO, 3 UART, 1 CAN, 7 AD, 2 PWM-д хүргэдэг 2.54 мм-ийн адаптерийн самбар

Мэдээллийн хуудас

7.0

16:9

IPS

CG

TA/DGUS II

EKT070C

154.21×85.92

1024*600

250

6-36

280 мА@12

-20/+70

128 сая

55PIN FCC, CAN, UART, AD, IO гэх мэт.

50P0.5FPC

CTP

T5L2

UART1 (TTL) холболтын USB интерфейс;
Нэмэлт 3 16MB NOR FLASH-д зориулсан FLASH интерфейс;
20 IO, 3 UART, 1 CAN, 7 AD, 2 PWM-д хүргэдэг 2.54 мм-ийн адаптерийн самбар

Мэдээллийн хуудас

7.0

16:9

IPS

CG

TA/DGUS II

EKT070D

149.76×93.6

1280*800

250

6-36

265 мА@12

-20/+70

128 сая

56PIN FCC, CAN, UART, AD, IO гэх мэт.

50P0.5FPC

CTP

T5L2

UART1 (TTL) холболтын USB интерфейс;
Нэмэлт 3 16MB NOR FLASH-д зориулсан FLASH интерфейс;
20 IO, 3 UART, 1 CAN, 7 AD, 2 PWM-д хүргэдэг 2.54 мм-ийн адаптерийн самбар

Мэдээллийн хуудас

8.0

4:3

TN

CG

TA/DGUS II

EKT080A

162.60×122.20

800*600

250

6-36

240 мА@12

-20/+70

128 сая

57PIN FCC, CAN, UART, AD, IO гэх мэт.

50P0.5FPC

CTP

T5L1

UART1 (TTL) холболтын USB интерфейс;
Нэмэлт 3 16MB NOR FLASH-д зориулсан FLASH интерфейс;
20 IO, 3 UART, 1 CAN, 7 AD, 2 PWM-д хүргэдэг 2.54 мм-ийн адаптерийн самбар

Мэдээллийн хуудас

8.0

4:3

IPS

CG

TA/DGUS II

EKT080B

162.00×121.50

1024*768

250

6-36

255 мА@12

-20/+70

256 сая

58PIN FCC, CAN, UART, AD, IO гэх мэт.

50P0.5FPC

CTP

T5L2

UART1 (TTL) холболтын USB интерфейс;
Нэмэлт 2 16MB NOR FLASH-д зориулсан FLASH интерфейс;
20 IO, 3 UART, 1 CAN, 7 AD, 2 PWM-д хүргэдэг 2.54 мм-ийн адаптерийн самбар

Мэдээллийн хуудас

8.0

16:9

IPS

CG

TA/DGUS II

EKT080C

172.22×107.64

1280*800

250

6-36

200мА@12

-20/+70

128 сая

59PIN FCC, CAN, UART, AD, IO гэх мэт.

50P0.5FPC

CTP

T5L2

UART1 (TTL) холболтын USB интерфейс;
Flash нь 64 Мбайт NOR FLASH эсвэл 48 Мбайт NOR FLASH + 512 Mbyte NANDFLASH хүртэл өргөтгөх боломжтой.NAND FLASH нь FLASH 4-д гагнах ёстой;20 IO, 3 UART, 1 CAN, 7 AD, 2 PWM-д хүргэдэг 2;54 мм адаптерийн самбар

  Мэдээллийн хуудас

8.4

4:3

TN

CG

TA/DGUS II

EKT084

170.40×127.80

800*600

250

6-36

350 мА@12

-20/+70

256 сая

60PIN FCC, CAN, UART, AD, IO гэх мэт.

50P0.5FPC

CTP

T5L1

UART1 (TTL) холболтын USB интерфейс;
Нэмэлт 2 16MB NOR FLASH-д зориулсан FLASH интерфейс;
20 IO, 3 UART, 1 CAN, 7 AD, 2 PWM-д хүргэдэг 2.54 мм-ийн адаптерийн самбар

  Мэдээллийн хуудас

8.8

4: 1

IPS

CG

TA/DGUS II

EKT088

218.9×54.7

1920*480

340

6-36

250 мА@12

-20/+70

256 сая

61PIN FCC, CAN, UART, AD, IO гэх мэт.

50P0.5FPC

CTP

T5L2

UART1 (TTL) холболтын USB интерфейс;
Flash нь 64 Мбайт NOR FLASH эсвэл 48 Мбайт NOR FLASH + 512 Mbyte NANDFLASH хүртэл өргөтгөх боломжтой.NAND FLASH нь FLASH 4-д гагнах ёстой;20 IO, 3 UART, 1 CAN, 7 AD, 2 PWM-д хүргэдэг 2;54 мм адаптерийн самбар

Мэдээллийн хуудас

9.7

4:3

TN

CG

TA/DGUS II

EKT097

196.6×51.44

1024*768

300

6-36

370 мА@12

-20/+70

128 сая

62PIN FCC, CAN, UART, AD, IO гэх мэт.

50P0.5FPC

CTP

T5L2

UART1 (TTL) холболтын USB интерфейс;
Flash нь 64 Мбайт NOR FLASH эсвэл 48 Мбайт NOR FLASH + 512 Mbyte NANDFLASH хүртэл өргөтгөх боломжтой.NAND FLASH нь FLASH 4-д гагнах ёстой;20 IO, 3 UART, 1 CAN, 7 AD, 2 PWM-д хүргэдэг 2;54 мм адаптерийн самбар

  Мэдээллийн хуудас

10.1

16:9

IPS

CG

TA/DGUS II

EKT101A

222.70×125.30

1024*600

250

6-36

250 мА@12

-20/+70

128 сая

63PIN FCC, CAN, UART, AD, IO гэх мэт.

50P0.5FPC

CTP

T5L2

UART1 (TTL) холболтын USB интерфейс;
Нэмэлт 3 16MB NOR FLASH-д зориулсан FLASH интерфейс;
20 IO, 3 UART, 1 CAN, 7 AD, 2 PWM-д хүргэдэг 2.54 мм-ийн адаптерийн самбар

Мэдээллийн хуудас

10.1

16:9

IPS

CG

TA/DGUS II

EKT101B

216.96×135.60

1280*800

250

6-36

430 мА@12

-20/+70

128 сая

64PIN FCC, CAN, UART, AD, IO гэх мэт.

50P0.5FPC

CTP

T5L2

UART1 (TTL) холболтын USB интерфейс;
20 IO, 3 UART, 1 CAN, 7 AD, 2 PWM-д хүргэдэг 2.54 мм-ийн адаптерийн самбар

Мэдээллийн хуудас